wiki:spec/Fr
FlexRay Driver


概要

 • API一覧
API ID
[Dec]
ID
[Hex]
R4.0.3
Fr_Init 28 0x1C
Fr_ControllerInit 0 0x00
Fr_StartCommunication 3 0x03
Fr_AllowColdstart 35 0x23
Fr_AllSlots 36 0x24
Fr_HaltCommunication 4 0x04
Fr_AbortCommunication 5 0x05
Fr_SendWUP 6 0x06
Fr_SetWakeupChannel 7 0x07
Fr_GetPOCStatus 10 0x0A
Fr_TransmitTxLPdu 11 0x0B
Fr_CancelTxLPdu 45 0x2D
Fr_ReceiveRxLPdu 12 0x0C
Fr_CheckTxLPduStatus 13 0x0D
Fr_PrepareLPdu 31 0x1F
Fr_ReconfigLPdu 37 0x25
Fr_DisableLPdu 38 0x26
Fr_GetGlobalTime 16 0x10
Fr_GetNmVector 34 0x22
Fr_GetNumOfStartupFrames 39 0x27
Fr_GetChannelStatus 40 0x28
Fr_GetClockCorrection 41 0x29
Fr_GetSyncFrameList 42 0x2A
Fr_GetWakeupRxStatus 43 0x2B
Fr_SetAbsoluteTimer 17 0x11
Fr_CancelAbsoluteTimer 19 0x13
Fr_EnableAbsoluteTimerIRQ 21 0x15
Fr_AckAbsoluteTimerIRQ 23 0x17
Fr_DisableAbsoluteTimerIRQ 25 0x19
Fr_GetAbsoluteTimerIRQStatus 32 0x20
Fr_GetVersionInfo 27 0x1B
Fr_ReadCCConfig 46 0x2E
 • エラーコード一覧
  • "--"はDemにより決定される
エラーコード Dec Hex R4.0.3
FR_E_INV_TIMER_IDX 1 0x01
FR_E_INV_POINTER 2 0x02
FR_E_INV_OFFSET 3 0x03
FR_E_INV_CTRL_IDX 4 0x04
FR_E_INV_CHNL_IDX 5 0x05
FR_E_INV_CYCLE 6 0x06
FR_E_NOT_INITIALIZED 8 0x08
FR_E_INV_POCSTATE 9 0x09
FR_E_INV_LENGTH 10 0x0A
FR_E_INV_LPDU_IDX 11 0x0B
FR_E_INV_HEADERCRC 12 0x0C
FR_E_INV_CONFIG_IDX 13 0x0D
FrDemCtrlTestResultRef -- --
FrIfDemFTSlotStatusRef -- --

API仕様

Fr_Init

void Fr_Init(const Fr_ConfigType* Fr_ConfigPtr)

Fr_ControllerInit

Std_ReturnType Fr_ControllerInit(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_StartCommunication

Std_ReturnType Fr_StartCommunication(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_AllowColdstart

Std_ReturnType Fr_AllowColdstart(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_AllSlots

Std_ReturnType Fr_AllSlots(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_HaltCommunication

Std_ReturnType Fr_HaltCommunication(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_AbortCommunication

Std_ReturnType Fr_AbortCommunication(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_SendWUP

Std_ReturnType Fr_SendWUP(uint8 Fr_CtrlIdx)

Fr_SetWakeupChannel

Std_ReturnType Fr_SetWakeupChannel(uint8 Fr_CtrlIdx, Fr_ChannelType Fr_ChnlIdx)

Fr_GetPOCStatus

Std_ReturnType Fr_GetPOCStatus(uint8 Fr_CtrlIdx, Fr_POCStatusType* Fr_POCStatusPtr)

Fr_TransmitTxLPdu

Std_ReturnType Fr_TransmitTxLPdu(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx, const uint8* Fr_LSduPtr, uint8 Fr_LSduLength)

Fr_CancelTxLPdu

Std_ReturnType Fr_CancelTxLPdu(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx)

Fr_ReceiveRxLPdu

Std_ReturnType Fr_ReceiveRxLPdu(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx, uint8* Fr_LSduPtr, Fr_RxLPduStatusType* Fr_LPduStatusPtr, uint8* Fr_LSduLengthPtr)

Fr_CheckTxLPduStatus

Std_ReturnType Fr_CheckTxLPduStatus(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx, Fr_TxLPduStatusType* Fr_TxLPduStatusPtr)

Fr_PrepareLPdu

Std_ReturnType Fr_PrepareLPdu(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx)

Fr_ReconfigLPdu

Std_ReturnType Fr_ReconfigLPdu(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx, uint16 Fr_FrameId, Fr_ChannelType Fr_ChnlIdx, uint8 Fr_CycleRepetition, uint8 Fr_CycleOffset, uint8 Fr_PayloadLength, uint16 Fr_HeaderCRC)

Fr_DisableLPdu

Std_ReturnType Fr_DisableLPdu(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16 Fr_LPduIdx)

Fr_GetGlobalTime

Std_ReturnType Fr_GetGlobalTime(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8* Fr_CyclePtr, uint16* Fr_MacroTickPtr)

Fr_GetNmVector

Std_ReturnType Fr_GetNmVector(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8* Fr_NmVectorPtr)

Fr_GetNumOfStartupFrames

Std_ReturnType Fr_GetNumOfStartupFrames(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8* Fr_NumOfStartupFramesPtr)

Fr_GetChannelStatus

Std_ReturnType Fr_GetChannelStatus(uint8 Fr_CtrlIdx, uint16* Fr_ChannelAStatusPtr, uint16* Fr_ChannelBStatusPtr)

Fr_GetClockCorrection

Std_ReturnType Fr_GetClockCorrection(uint8 Fr_CtrlIdx, sint16* Fr_RateCorrectionPtr, sint32* Fr_OffsetCorrectionPtr)

Fr_GetSyncFrameList

Std_ReturnType Fr_GetSyncFrameList(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_ListSize, uint16* Fr_ChannelAEvenListPtr, uint16* Fr_ChannelBEvenListPtr, uint16* Fr_ChannelAOddListPtr, uint16* Fr_ChannelBOddListPtr)

Fr_GetWakeupRxStatus

Std_ReturnType Fr_GetWakeupRxStatus(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8* Fr_WakeupRxStatusPtr)

Fr_SetAbsoluteTimer

Std_ReturnType Fr_SetAbsoluteTimer(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_AbsTimerIdx, uint8 Fr_Cycle, uint16 Fr_Offset)

Fr_CancelAbsoluteTimer

Std_ReturnType Fr_CancelAbsoluteTimer(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_AbsTimerIdx)

Fr_EnableAbsoluteTimerIRQ

Std_ReturnType Fr_EnableAbsoluteTimerIRQ(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_AbsTimerIdx)

Fr_AckAbsoluteTimerIRQ

Std_ReturnType Fr_AckAbsoluteTimerIRQ(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_AbsTimerIdx)

Fr_DisableAbsoluteTimerIRQ

Std_ReturnType Fr_DisableAbsoluteTimerIRQ(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_AbsTimerIdx)

Fr_GetAbsoluteTimerIRQStatus

Std_ReturnType Fr_GetAbsoluteTimerIRQStatus(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_AbsTimerIdx, boolean* Fr_IRQStatusPtr)

Fr_GetVersionInfo

void Fr_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* VersioninfoPtr)

Fr_ReadCCConfig

Std_ReturnType Fr_ReadCCConfig(uint8 Fr_CtrlIdx, uint8 Fr_ConfigParamIdx, uint32* Fr_ConfigParamValuePtr)

コンフィギュレーション仕様

FrGeneral

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral
 • 型:Container
 • 多重度:1

FrBufferReconfig

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrBufferReconfig
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrCtrlTestCount

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrCtrlTestCount
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrDevErrorDetect

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrDevErrorDetect
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrIndex

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrIndex
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrNumCtrlSupported

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrNumCtrlSupported
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrRxStringentCheck

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrRxStringentCheck
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrRxStringentLengthCheck

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrRxStringentLengthCheck
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrVersionInfoApi

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrGeneral/FrVersionInfoApi
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrMultipleConfiguration

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration
 • 型:Container
 • 多重度:1

FrController

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController
 • 型:Container
 • 多重度:1..*

FrCtrlIdx

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrCtrlIdx
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPAllowHaltDueToClock

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPAllowHaltDueToClock
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPAllowPassiveToActive

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPAllowPassiveToActive
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPChannels

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPChannels
 • 型:EnumerationParam
 • 多重度:1

FrPClusterDriftDamping

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPClusterDriftDamping
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPDecodingCorrection

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPDecodingCorrection
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPDelayCompensationA

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPDelayCompensationA
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPDelayCompensationB

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPDelayCompensationB
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPExternalSync

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPExternalSync
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPFallBackInternal

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPFallBackInternal
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPKeySlotId

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPKeySlotId
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPKeySlotOnlyEnabled

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPKeySlotOnlyEnabled
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPKeySlotUsedForStartup

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPKeySlotUsedForStartup
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPKeySlotUsedForSync

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPKeySlotUsedForSync
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPLatestTx

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPLatestTx
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPMacroInitialOffsetA

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPMacroInitialOffsetA
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPMacroInitialOffsetB

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPMacroInitialOffsetB
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPMicroInitialOffsetA

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPMicroInitialOffsetA
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPMicroInitialOffsetB

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPMicroInitialOffsetB
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPMicroPerCycle

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPMicroPerCycle
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPNmVectorEarlyUpdate

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPNmVectorEarlyUpdate
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPOffsetCorrectionOut

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPOffsetCorrectionOut
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPOffsetCorrectionStart

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPOffsetCorrectionStart
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPPayloadLengthDynMax

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPPayloadLengthDynMax
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPRateCorrectionOut

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPRateCorrectionOut
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPSamplesPerMicrotick

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPSamplesPerMicrotick
 • 型:EnumerationParam
 • 多重度:1

FrPSecondKeySlotId

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPSecondKeySlotId
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPTwoKeySlotMode

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPTwoKeySlotMode
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrPWakeupChannel

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPWakeupChannel
 • 型:EnumerationParam
 • 多重度:1

FrPWakeupPattern

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPWakeupPattern
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPdAcceptedStartupRange

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPdAcceptedStartupRange
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPdListenTimeout

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPdListenTimeout
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrPdMicrotick

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrPdMicrotick
 • 型:EnumerationParam
 • 多重度:1

FrAbsoluteTimer

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrAbsoluteTimer
 • 型:Container
 • 多重度:1..*

FrAbsTimerIdx

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrAbsoluteTimer/FrAbsTimerIdx
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrControllerDemEventParameterRefs

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrControllerDemEventParameterRefs
 • 型:Container
 • 多重度:0..1

FrDemCtrlTestResultRef

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrControllerDemEventParameterRefs/FrDemCtrlTestResultRef
 • 型:Reference
 • 多重度:0..1

FrFifo

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo
 • 型:Container
 • 多重度:0..*

FrAdmitWithoutMessageId

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrAdmitWithoutMessageId
 • 型:BooleanParam
 • 多重度:1

FrBaseCycle

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrBaseCycle
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrChannels

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrChannels
 • 型:EnumerationParam
 • 多重度:1

FrCycleRepetition

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrCycleRepetition
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrFifoDepth

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrFifoDepth
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrMsgIdMask

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrMsgIdMask
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrMsgIdMatch

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrMsgIdMatch
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrRange

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrRange
 • 型:Container
 • 多重度:1..*

FrRangeMax

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrRange/FrRangeMax
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1

FrRangeMin

/AUTOSAR/EcucDefs/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrFifo/FrRange/FrRangeMin
 • 型:IntegerParam
 • 多重度:1
Last modified 2 years ago Last modified on Oct 21, 2020, 2:59:25 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.