wiki:spec/Eth
Ethernet Driver


概要

 • API一覧
API ID
[Dec]
ID
[Hex]
R4.0.3
Eth_Init 1 0x01
Eth_ControllerInit 2 0x02
Eth_SetControllerMode 3 0x03
Eth_GetControllerMode 4 0x04
Eth_GetPhysAddr 8 0x08
Eth_WriteMii 5 0x05
Eth_ReadMii 6 0x06
Eth_GetCounterState 7 0x07
Eth_ProvideTxBuffer 9 0x09
Eth_Transmit 10 0x0A
Eth_Receive 11 0x0B
Eth_TxConfirmation 12 0x0C
Eth_GetVersionInfo 13 0x0D
Eth_RxIrqHdlr_<CtrlIdx> 16 0x10
Eth_TxIrqHdlr_<CtrlIdx> 17 0x11
 • エラーコード一覧
  • "--"はDemにより決定される
エラーコード Dec Hex R4.0.3
ETH_E_INV_CTRL_IDX 1 0x01
ETH_E_NOT_INITIALIZED 2 0x02
ETH_E_INV_POINTER 3 0x03
ETH_E_INV_PARAM 4 0x04
ETH_E_INV_CONFIG 5 0x05
ETH_E_INV_MODE 6 0x06
ETH_E_ACCESS -- --

API仕様

Eth_Init

void Eth_Init(const Eth_ConfigType* CfgPtr)

Eth_ControllerInit

Std_ReturnType Eth_ControllerInit(uint8 CtrlIdx, uint8 CfgIdx)

Eth_SetControllerMode

Std_ReturnType Eth_SetControllerMode(uint8 CtrlIdx, Eth_ModeType CtrlMode)

Eth_GetControllerMode

Std_ReturnType Eth_GetControllerMode(uint8 CtrlIdx, Eth_ModeType* CtrlModePtr)

Eth_GetPhysAddr

void Eth_GetPhysAddr(uint8 CtrlIdx, uint8* PhysAddrPtr)

Eth_WriteMii

void Eth_WriteMii(uint8 CtrlIdx, uint8 TrcvIdx, uint8 RegIdx, uint16 RegVal)

Eth_ReadMii

void Eth_ReadMii(uint8 CtrlIdx, uint8 TrcvIdx, uint8 RegIdx, uint16* RegValPtr)

Eth_GetCounterState

void Eth_GetCounterState(uint8 CtrlIdx, uint16 CtrOffs, uint32* CtrValPtr)

Eth_ProvideTxBuffer

BufReq_ReturnType Eth_ProvideTxBuffer(uint8 CtrlIdx, uint8* BufIdxPtr, Eth_DataType** BufPtr, uint16* LenBytePtr)

Eth_Transmit

Std_ReturnType Eth_Transmit(uint8 CtrlIdx, uint8 BufIdx, Eth_FrameType FrameType, boolean TxConfirmation, uint16 LenByte, uint8* PhysAddrPtr)

Eth_Receive

void Eth_Receive(uint8 CtrlIdx)

Eth_TxConfirmation

void Eth_TxConfirmation(uint8 CtrlIdx)

Eth_GetVersionInfo

void Eth_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* VersionInfoPtr)

Eth_RxIrqHdlr_<CtrlIdx>

void Eth_RxIrqHdlr_<CtrlIdx>(void)

Eth_TxIrqHdlr_<CtrlIdx>

void Eth_TxIrqHdlr_<CtrlIdx>(void)

コンフィギュレーション仕様

EthConfigSet

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00015
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1

EthCtrlConfig

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00006
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1..*

EthCtrlConfigEgress

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00046
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1

EthCtrlConfigEgressFifo

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigEgressFifo
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00047
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 0..*

EthCtrlConfigEgressFifoBufLenByte

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigEgressFifo/EthCtrlConfigEgressFifoBufLenByte
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00051
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 65535
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigEgressFifoBufTotal

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigEgressFifo/EthCtrlConfigEgressFifoBufTotal
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00050
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 65535
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigEgressFifoIdx

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigEgressFifo/EthCtrlConfigEgressFifoIdx
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00048
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigEgressFifoPriorityAssignment

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigEgressFifo/EthCtrlConfigEgressFifoPriorityAssignment
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00049
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 0..*
 • 上限値: 7
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigEgressLastSchedulerRef

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigEgressLastSchedulerRef

EthCtrlConfigScheduler

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigScheduler
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00053
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1..*

EthCtrlConfigSchedulerPredecessor

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigScheduler/EthCtrlConfigSchedulerPredecessor
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00054
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1..*

EthCtrlConfigSchedulerPredecessorOrder

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigScheduler/EthCtrlConfigSchedulerPredecessor/EthCtrlConfigSchedulerPredecessorOrder
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00055
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 18446744073709551615
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigSchedulerPredecessorRef

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigScheduler/EthCtrlConfigSchedulerPredecessor/EthCtrlConfigSchedulerPredecessorRef

EthCtrlConfigShaper

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigShaper
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00057
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 0..*

EthCtrlConfigShaperIdleSlope

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigShaper/EthCtrlConfigShaperIdleSlope
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00058
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 0..1
 • 上限値: 18446744073709551615
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigShaperPredecessorFifoRef

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigEgress/EthCtrlConfigShaper/EthCtrlConfigShaperPredecessorFifoRef

EthCtrlConfigIngress

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigIngress
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00040
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1

EthCtrlConfigIngressFifo

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigIngress/EthCtrlConfigIngressFifo
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00041
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 0..*

EthCtrlConfigIngressFifoBufLenByte

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigIngress/EthCtrlConfigIngressFifo/EthCtrlConfigIngressFifoBufLenByte
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00045
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 65535
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigIngressFifoBufTotal

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigIngress/EthCtrlConfigIngressFifo/EthCtrlConfigIngressFifoBufTotal
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00044
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 65535
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigIngressFifoIdx

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigIngress/EthCtrlConfigIngressFifo/EthCtrlConfigIngressFifoIdx
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00043
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 0

EthCtrlConfigIngressFifoPriorityAssignment

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlConfigIngress/EthCtrlConfigIngressFifo/EthCtrlConfigIngressFifoPriorityAssignment
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00042
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 0..*
 • 上限値: 7
 • 下限値: 0

EthCtrlEcucPartitionRef

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlEcucPartitionRef

EthCtrlEnableMii

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlEnableMii
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00012
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthCtrlEnableRxInterrupt

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlEnableRxInterrupt
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00010
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthCtrlEnableTxInterrupt

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlEnableTxInterrupt
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00011
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthCtrlIdx

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlIdx
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00007
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 0

EthCtrlMacLayerSpeed

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlMacLayerSpeed
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00063
 • タイプ: ENUMERATION-PARAM
 • 多重度: 0..1
 • 選択肢:
  • R4.3.1/R4.4.0:
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_100M
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_10G
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_10M
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_1G
  • R19-11:
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_100M
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_10G
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_10M
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_1G
   • ETH_MAC_LAYER_SPEED_2500M

EthCtrlMacLayerSubType

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlMacLayerSubType
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00062
 • タイプ: ENUMERATION-PARAM
 • 多重度: 0..1
 • 選択肢:
  • REDUCED
  • REVERSED
  • SERIAL
  • STANDARD
  • UNIVERSAL_SERIAL

EthCtrlMacLayerType

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlMacLayerType
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00039
 • タイプ: ENUMERATION-PARAM
 • 多重度: 1
 • 選択肢:
  • ETH_MAC_LAYER_TYPE_XGMII
  • ETH_MAC_LAYER_TYPE_XMII
  • ETH_MAC_LAYER_TYPE_XXGMII

EthCtrlPhyAddress

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlPhyAddress
 • 対象リビジョン: R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00020
 • タイプ: STRING-PARAM
 • 多重度: 0..1

EthCtrlRxBufLenByte

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlRxBufLenByte
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00008
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 1522
 • 下限値: 0

EthCtrlTxBufLenByte

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthCtrlTxBufLenByte
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00009
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 1522
 • 下限値: 0

EthDemEventParameterRefs

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00016
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 0..1

ETH_E_ACCESS

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_ACCESS
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00017
 • タイプ:
  • R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1: SYMBOLIC-NAME-REFERENCE
  • R4.4.0/R19-11: REFERENCE
 • 多重度: 0..1
 • 参照先: /AUTOSAR/EcucDefs/Dem/DemConfigSet/DemEventParameter

ETH_E_ALIGNMENT

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_ALIGNMENT

ETH_E_CRC

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_CRC

ETH_E_LATECOLLISION

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_LATECOLLISION

ETH_E_MULTIPLECOLLISION

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_MULTIPLECOLLISION

ETH_E_OVERSIZEFRAME

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_OVERSIZEFRAME

ETH_E_RX_FRAMES_LOST

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_RX_FRAMES_LOST

ETH_E_SINGLECOLLISION

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_SINGLECOLLISION

ETH_E_UNDERSIZEFRAME

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthDemEventParameterRefs/ETH_E_UNDERSIZEFRAME

EthRxBufTotal

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthRxBufTotal
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00013
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 0

EthTxBufTotal

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthConfigSet/EthCtrlConfig/EthTxBufTotal
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00014
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 0

EthGeneral

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00001
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1

EthCtrlOffloading

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthCtrlOffloading
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00030
 • タイプ: PARAM-CONF-CONTAINER
 • 多重度: 1

EthCtrlEnableOffloadChecksumICMP

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthCtrlOffloading/EthCtrlEnableOffloadChecksumICMP
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00032
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthCtrlEnableOffloadChecksumIPv4

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthCtrlOffloading/EthCtrlEnableOffloadChecksumIPv4
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00031
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthCtrlEnableOffloadChecksumTCP

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthCtrlOffloading/EthCtrlEnableOffloadChecksumTCP
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00033
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthCtrlEnableOffloadChecksumUDP

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthCtrlOffloading/EthCtrlEnableOffloadChecksumUDP
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00034
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthDevErrorDetect

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthDevErrorDetect
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00003
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1
 • デフォルト値:
  • R4.3.1/R4.4.0/R19-11: false

EthEcucPartitionRef

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthEcucPartitionRef

EthGetDropCountApi

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthGetDropCountApi
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00035
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthGetEtherStatsApi

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthGetEtherStatsApi
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00036
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthGetTxErrorCounterValuesApi

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthGetTxErrorCounterValuesApi
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00061
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1
 • デフォルト値: false

EthGetTxStatsApi

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthGetTxStatsApi
 • 対象リビジョン: R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00060
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1
 • デフォルト値: false

EthGlobalTimeSupport

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthGlobalTimeSupport
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00037
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1

EthIndex

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthIndex
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00018
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 0

EthMainFunctionPeriod

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthMainFunctionPeriod
 • 対象リビジョン: R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00022
 • タイプ: FLOAT-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: INF
 • 下限値: 0

EthMaxCtrlsSupported

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthMaxCtrlsSupported
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00002
 • タイプ: INTEGER-PARAM
 • 多重度: 1
 • 上限値: 255
 • 下限値: 1

EthUpdatePhysAddrFilter

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthUpdatePhysAddrFilter
 • 対象リビジョン: R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00019
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度:
  • R4.1.3/R4.2.2: 1
  • R4.3.1: 0..1
 • デフォルト値: false

EthVersionInfoApi

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthVersionInfoApi
 • 対象リビジョン: R4.0.3/R4.1.3/R4.2.2/R4.3.1/R4.4.0/R19-11
 • SWSタグ: ECUC_Eth_00004
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1
 • デフォルト値:
  • R4.3.1/R4.4.0/R19-11: false

EthVersionInfoApiMacro

/AUTOSAR/EcucDefs/Eth/EthGeneral/EthVersionInfoApiMacro
 • 対象リビジョン: R4.0.3
 • タイプ: BOOLEAN-PARAM
 • 多重度: 1
Last modified 14 months ago Last modified on Oct 22, 2020, 5:18:21 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.