Ignore:
Timestamp:
Nov 18, 2016, 2:58:30 PM (8 years ago)
Author:
coas-nagasima
Message:

uIPを更新
プロジェクトファイルを更新

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • uKadecot/trunk/ecnl_ssp/echonet_uip_task.c

  r158 r262  
  176176        PT_BEGIN(&pt);
  177177
  178         uip_ipaddr(localhost, 127, 0, 0, 1);
  179         uip_ipaddr(multicast, 224, 0, 23, 0);
  180         uip_ipaddr(zeroaddr, 0, 0, 0, 0);
  181         uip_ipaddr(ccep.ripaddr, 0, 0, 0, 0);
   178        uip_ipaddr(&localhost, 127, 0, 0, 1);
   179        uip_ipaddr(&multicast, 224, 0, 23, 0);
   180        uip_ipaddr(&zeroaddr, 0, 0, 0, 0);
   181        uip_ipaddr(&ccep.ripaddr, 0, 0, 0, 0);
  182182        ccep.rport = 0;
  183183        ccep.lport = 3610;
  184184        ccep.callback = callback_nblk_udp;
  185185
  186         uip_gethostaddr(a_src);
   186        uip_gethostaddr(&a_src);
  187187        ECN_DBG_PUT("[UDP TSK:%d] started, IP Address: %s ether_max_len: %u",
  188188                ecn_udp_taskid,
  189189                ip2str(NULL, a_src),
  190190                UIP_BUFSIZE);
  191         uip_ipaddr_copy(enodadrb_table[ENOD_LOCAL_ID].ipaddr, a_src);
   191        uip_ipaddr_copy((T_IN4_ADDR *)&enodadrb_table[ENOD_LOCAL_ID].ipaddr, &a_src);
  192192
  193193        UDP_CEPID = udp_acre_cep(&ccep);
   
  438438        static SYSTIM a_prev, a_now;
  439439
  440         uip_ipaddr(a_dst.ipaddr, 0,0,0,0);
   440        uip_ipaddr(&a_dst.ipaddr, 0,0,0,0);
  441441        a_dst.portno = 0;
  442442        /* 送信先IPアドレス */
   
  455455                        ECN_DBG_PUT("[UDP TSK] _ecn_fbs_get_data() result = %d:%s", a_ret, itron_strerror(a_ret));
  456456                }
  457                 else if(uip_ipaddr_cmp(a_dst.ipaddr, localhost)) {
   457                else if(uip_ipaddr_cmp(&a_dst.ipaddr, &localhost)) {
  458458                        /* 送信先が127.0.0.1 → mbxに転送 */
  459459                        ECN_DBG_PUT("redirect ecn_udp_mailboxid → ecn_svc_mailboxid (esv:0x%02X)",
   
  629629        int                     i;
  630630
  631         if (uip_ipaddr_cmp(ipaddr, localhost))
   631        if (uip_ipaddr_cmp(&ipaddr, &localhost))
  632632                return ENOD_LOCAL_ID;
  633         if (uip_ipaddr_cmp(ipaddr, multicast))
   633        if (uip_ipaddr_cmp(&ipaddr, &multicast))
  634634                return ENOD_MULTICAST_ID;
  635635
   
  638638                if (!ea->inuse)
  639639                        continue;
  640                 if (!uip_ipaddr_cmp(ea->ipaddr, ipaddr))
   640                if (!uip_ipaddr_cmp((T_IN4_ADDR *)&ea->ipaddr, &ipaddr))
  641641                        continue;
  642642
   
  652652                if ((i - ENOD_REMOTE_ID + 1) >= tnum_enodid)
  653653                        break;
  654                 if (uip_ipaddr_cmp(ea->ipaddr, zeroaddr))
   654                if (uip_ipaddr_cmp((T_IN4_ADDR *)&ea->ipaddr, &zeroaddr))
  655655                        continue;
  656                 if (!ECHONET_NODE_MATCH(&eobjcb_table[i - ENOD_REMOTE_ID + 1], edata, ipaddr, portno))
   656                if (!ECHONET_NODE_MATCH(&eobjcb_table[i - ENOD_REMOTE_ID + 1], edata, &ipaddr, portno))
  657657                        continue;
  658658
  659659                /* 対応するリモートノードがあればIPアドレスを設定 */
  660                 uip_ipaddr_copy(ea->ipaddr, ipaddr);
   660                uip_ipaddr_copy((T_IN4_ADDR *)&ea->ipaddr, &ipaddr);
  661661
  662662                ECN_CAP_PUT("udp_get_id(): enod-found remote(%d) = %s",
   
  671671
  672672                ea->inuse = true;
  673                 uip_ipaddr_copy(ea->ipaddr, ipaddr);
   673                uip_ipaddr_copy((T_IN4_ADDR *)&ea->ipaddr, &ipaddr);
  674674
  675675                ECN_CAP_PUT("udp_get_id(): empty-found remote(%d) = %s",
   
  695695        if (fa_enodid == ENOD_MULTICAST_ID) {
  696696                /* targetがENOD_MULTICAST_IDの場合、マルチキャストを行う */
  697                 uip_ipaddr_copy(fp_ipep->ipaddr, multicast);
   697                uip_ipaddr_copy(&fp_ipep->ipaddr, &multicast);
  698698                return 0;       /* ok */
  699699        }
   
  701701        if (fa_enodid < ENOD_REMOTE_ID) {
  702702                /* targetが未定義・LOCAL・APIの場合、ローカル配送を行う */
  703                 uip_ipaddr_copy(fp_ipep->ipaddr, localhost);
   703                uip_ipaddr_copy(&fp_ipep->ipaddr, &localhost);
  704704                return 0;       /* ok */
  705705        }
   
  712712                return -1;      /* NG */
  713713
  714         if (uip_ipaddr_cmp(ea->ipaddr, zeroaddr))
   714        if (uip_ipaddr_cmp((T_IN4_ADDR *)&ea->ipaddr, &zeroaddr))
  715715                return -1;      /* NG */
  716716
  717         uip_ipaddr_copy(fp_ipep->ipaddr, ea->ipaddr);
   717        uip_ipaddr_copy(&fp_ipep->ipaddr, (T_IN4_ADDR *)&ea->ipaddr);
  718718        return 0;       /* ok */
  719719}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.